Algemene voorwaarden

Schrijf je je in voor het 1-1 coachingstraject bij Angie’s Company of een losse NEI sessie, dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemeen
Angela Koorevaar is eigenaresse van Angie’s Company. Gediplomeerd HBO NEI coach (Neuro Emotionele Integratie).

Verhindering
Bij verhindering dienen afspraken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak geannuleerd te worden. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de afspraak in rekening worden gebracht bij de cliënt.

Persoonsgegevens
Angie’s Company verwerkt de volgende persoonsgegevens: voornaam/achternaam/telefoonnummer/e-mailadres/correspondentie via telefoon/e-mail. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, enkel om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Informatie uit de sessies word bewaard in een afgesloten kast en zullen maximaal 12 maanden bewaard worden en daarna vernietigd worden. Angie’s Company wilt persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen.

Gegevens
Cliënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens gestuurd worden naar info@angiescompany.nl

Vertrouwelijkheid
Alles wat besproken is tijdens de sessies zal vertrouwelijk behandeld worden en niet besproken worden met anderen. Ook is er toestemming gevraagd om de ‘reviews’ op de website anoniem te mogen delen.

Collectief Alternatieve Therapeuten
Angie’s Company is aangesloten bij beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT). Valt onder de wet wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) en is aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is erkend en een volledig onafhankelijke geschillencommissie. Kijk voor meer informatie op de website van GAT.